Napisz do nasChcesz wiedzieć więcej o naszych produktach?

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatne informacje dotyczące produktów firmy BerlinerLuft wystarczy zamówić je wybierając poniżej odpowiednią grupę produktów oraz wypełnić i wysłać formularz.

Przewody i kształtki wentylacyjne - katalogi, cenniki
Centrale wentylacyjne - katalogi
Wentylatory - katalogi
Komplet katalogów i cenników - wersja papierowa

* Pola obowiązkowe


BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. ul. Chocimska 13 78-200 Białogard będąca Administratorem Danych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu marketingowych produktów własnych.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pomocą adresu: BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. 75-213 Koszalin, ul. Lniana 13 lub za pomocą e-mail : biuro@berlinerluft.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody w tym przypadku rozumianej jako wyraźnego działania tj. wypełnienia formularza kontaktowego oraz w prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. marketingu produktów własnych.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym na rzecz Administratora dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu Administratora.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym monecie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji dostarczenia oferty.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Strona internetowa firmy BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. może zawierać linki do stron innych firm, których niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy.