Oświadczenie o ochronie danych

Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową firmy BerlinerLuft Technik Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej i kontaktu poprzez formularze na stronie.

Informacje ogólne

1. Nazwa i dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO) jest BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Chocimskiej 13 (zwaną dalej Administratorem lub ADO)

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Administratorem kierując korespondencję na adres - Lniana 13, 75-213 Koszalin, telefonicznie +48 94 311 24 62 lub z wykorzystaniem poczty e-mail biuro@berlinerluft.pl

2. Państwa prawa

W zakresie Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa wobec nas:

 • Prawo dostępu do treści danych,

 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych,

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 • Prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych dot. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych

Poniżej wyjaśniamy, jakie Państwa dane są gromadzone i w jakim celu to robimy.

1. Korzystanie ze strony internetowej

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, tzn. jeśli Państwo nie rejestrują się lub nie przekazują nam informacji z innego źródła, pozyskujemy tylko takie dane osobowe, które pozostawia nam Państwa przeglądarka na naszym serwerze (dane dostępu).

Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, to gromadzimy poniższe dane, które są dla nas niezbędne pod względem technicznym do wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • Państwa adres IP,

 • Data i godzina Państwa wizyty,

 • Różnica strefy czasowej w odniesieniu do Greenwich Mean Time (GMT),

 • Odwiedzone strony internetowe,

 • Status dostępu/HTTP-kod dostępu,

 • Ilość pobranych danych w każdym przypadku,

 • Strona internetowa, z której weszli Państwo na naszą stronę internetową,

 • Nazwa Państwa przeglądarki internetowej,

 • Informacja o Państwa systemie operacyjnym i jego interfejsie,

 • Informacje o języku i wersji oprogramowania Państwa przeglądarki internetowej .

2. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (E-Mail) lub formularza kontaktowego

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (E-Mail) lub formularza kontaktowego, to podane przez Państwa dane (Państwa adres mailowy, nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, kod pocztowy/miejscowość, jak i w stosownych przypadkach adres) zostaną przez nas zapisane. W przypadku konieczności skontaktowania się w celu realizacji umowy z Państwem lub w celu realizacji przedsięwzięć przed umową (np. dostarczenie materiałów informacyjnych i cenników), które wynikają z Państwa zapytania, to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W innym przypadku, tj. w przypadku zapytań ogólnych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w celu realizacji Państwa zapytania lub realizacji umowy. Po udzieleniu pełnej odpowiedzi na Państwa zapytanie lub realizacji umowy Państwa dane zostaną usuwane po upływie terminu przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym i handlowym lub do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, które nie są wprost wymagane przepisami prawa. Podstawę prawną zapisywania danych na podstawie ustawowego obowiązku ich przechowywania stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Pobieranie naszego bezpłatnego oprogramowania

Dane osobowe pozyskujemy również podczas rejestracji w celu pobrania naszego bezpłatnego oprogramowania. Pozyskujemy wtedy Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, kod pocztowy/miejscowość, Państwa adres mailowy oraz w stosownych przypadkach inne dane, które Państwo udostępniają nam dobrowolnie. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych i marketingu produktów własnych (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, urzędy, instytucje lub inne organy, mający podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych którym ujawniane są dane osobowe.

Takimi odbiorcami są:

BerlinerLuft. Technik GmbH Herzbergstr. 87-99 10365 Berlin Telefon: 030/ 55 26 0 Fax: 030/ 55 26 22 11 E-Mail: info@berlinerluft.de (operator strony internetowej)

DomainFactory GmbH, Oskar-Messter-Straße 33, 85737 Ismaning (Hosting strony internetowej)

Telefon: 0800/ 181 18 75, Telefax: 0800/ 323 99 00

E-Mail: support@df.eu Internet: www.df.eu

e-pixler NEW MEDIA GmbH,

Edisonstraße 63 / Aufgang E, 12459 Berlin (Lokalizacja Content Management Systems, za pośrednictwem którego przekazywane są nam np. prośby o kontakt).


Cookies

Oprócz powyższych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa dysku twardym w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce przez którą do miejsc, w których umieszczane są pliki cookie (tutaj przez nas) przepływają określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów do komputera. Służą one do tego, aby oferta internetowa była ogólnie bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywniejsza. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w całości. Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, to funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google. Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Google skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym
linkiem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z funkcją anonimizacji adresów IP „anonymizeIp“
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl
W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co pozwala wykluczyć identyfikację osoby. Jeśli zebrane dane pozwalają na identyfikację osoby, to zostanie ona natychmiast wykluczona, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Google Analytics używamy do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Poprzez uzyskaną statystykę możemy doskonalić naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. f RODO. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google podporządkowało się przepisom ochrony prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, proszę kliknąć ten link, aby wyłączyć Google Analytics.

(6) Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkownika:

https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl