Oferty pracy w firmie BerlinerLuft.

Kariera

Grupa Przedsiębiorstw BerlinerLuft. zatrudnia 650 wysokowykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników w
13 oddziałach, którzy łączą tradycyjne i nowoczesne technologie produkcyjne.

BerlinerLuft. oferuje dla absolwentów kierunku Inżynierii Sanitarnej i Budowy Maszyn interesujący i atrakcyjny początek kariery zawodowej oraz odpowiednie możliwości awansu zawodowego.