Jakość

Nowoczesny system zarządzania jakością jest stałą częścią strategi firmy i dotyczy całej działalności Grupy Przedsiębiorstw BerlinerLuft.

Wszystkie firmy wchodzące w skład grupy uzyskały certyfikat ISO 9001. Jednostki podlagają również audytowi wewnętrznemu zgodnie z zasadami ISO 9001, który jest przeprowadzany przez pełnomocnika d/s ISO.

Poszczególne firmy posiadają również specyficzne certyfikaty i uzyskały deklaracje zgodności oraz atesty dotyczące poszczególnych
grup produktów. BerlinerLuft. Klimatechnik GmbH uzyskał certyfikat zgodności central klimatyzacyjnych z wytycznymi VDI 6022
(Wymagania higieniczne urządzeń wentylacyjnych). BerlinerLuft. Klimatechnik GmbH jako członek Związku Producentów Urządzeń
Wentylacyjnych stale dąży do celu, by produkowane centrale klimatyzacyjne były na najwyższym poziomie.

QM_DIN-ISO_InterCert          Wysokie standardy jakości wszystkich oddziałów poddawane są  zarządzaniu jakością  w regularnych audytach potwierdzone certyfikatem.
* Certyfikat QM-System DIN EN ISO 9001:2008
                                 Jako aktywny członek Związku Producentów Urządzeń Wentylacyjnych uczestniczymy w ulepszaniu urządzeń wentylacyjnych i uzyskaliśmy certyfikat efektywności energetycznej.
                                    Regularne kontrole higienicznych central klimatyzacyjnych przeprowadzane zgodnie z VDI 6022 oraz  DIN 1946- 4
przez Instytut Higieny zakończyły się potwierdzeniem wysokiej jakości i uzyskaniem certyfikatu.